2613
இந்தியா மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் எல்லை அருகே பாகிஸ்தான் விமானத் தளங்களை இயக்கி வருவதாகத் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. பாலக்கோட் தாக்குதலின்போது, இந்திய போர் விமானங்களின் நடமாட்டத்தை முன்கூட்டியே கணிக்க ம...BIG STORY