1136
அயர்லாந்தின் இனிஸ் ராத் தீவில் அமைந்துள்ள இஸ்கான் கோவில், உக்ரைனின் மரியுபோல் நகரில் இருந்து வெளியேறிய மக்களின் புகலிடமாக மாறியுள்ளது. இஸ்கான் என்று அறியப்படும் ஹரே கிருஷ்ணா இயக்கம் உலகம் முழுவதும...BIG STORY