2239
காஷ்மீரில் முழுக்க முழுக்க பனிக்கட்டிகளால் உருவாக்கப்பட்டுள்ள தேநீர் கடை, காண்போரை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. குல்மார்க் பகுதியில் குடில் போன்ற அமைப்பில் பனிக்கட்டிகளாலே தேநீர் கடை உருவாக்கப்பட...

3217
நாட்டிலேயே, மிகவும் குளிரான பகுதியாக, காஷ்மீர் மாநிலத்தின் குல்மார்க் மாறியிருக்கிறது. அங்கு, இரவு நேரங்களில், மைனஸ் 10 புள்ளி 2 டிகிரி செல்சியசாக தட்ப வெப்பம் பதிவாகியிருக்கிறது. இதனால், திரும்பி...BIG STORY