1394
76 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த டைனோசரின் புதைவடிவ எலும்புக்கூடு ஜூலை 28ம் தேதி விற்பனைக்கு வருகிறது. மேற்கு அமெரிக்கா மற்றும் கனடாவில் கிரேட்டேசியஸ் காலத்தில் மாமிச உண்ணியாக இருந்த கோர்க...BIG STORY