1286
உயர்நீதிமன்றத்தின் 5 நீதிபதிகளை உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளாக நியமிக்க உச்சநீதிமன்ற கொலிஜீயம் சட்ட அமைச்சகத்திற்கு பரிந்துரை செய்துள்ளது. ராஜஸ்தான் உயர்நீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி பங்கஜ் மிட்டல், மணிப்பூ...BIG STORY