3450
அமெரிக்காவின், கொலராடோ மாகாணத்தை சேர்ந்த ஆய்வாளர்கள், அழிந்து வரும் விலங்குகளில் ஒன்றான ஃபெரெட் என்ற விலங்கை குளோனிங் முறையில் உருவாக்கி சாதனை படைத்துள்ளனர். குளோனிங் முறையில், செம்மறி ஆடு, குரங்...BIG STORY