6442
மகாராஷ்டிராவில் விவசாயி ஒருவர் இளஞ்சிவப்பு மற்றும் மஞ்சள் வண்ணத்தில் காலிபிளவர் விளைவித்து ஆச்சரியமடைய செய்து உள்ளார். நாசிக் அடுத்த தாபடி கிராமத்தை சேர்ந்த மகேந்திர நிகம் என்ற விவசாயி, தனது 5 ஏக்...BIG STORY