1092
செக் குடியரசின் பிரேக் நகரில் பாக்ஸிங் தினத்தையொட்டி உறைபனி ஆற்றில் ஆண்களும், பெண்களும் உற்சாகமாக நீச்சலடித்து மகிழ்ந்தனர். 1920 களில் அப்போதைய செக்கோஸ்லேவாக்கியாவில் குளிர்கால நீச்சலை பிரபலப்படுத...BIG STORY