1998
இமாச்சல் பிரதேசத்தில், அடல் சுரங்கப்பாதையில்,பயணிப்போர் பின்பற்ற வேண்டிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. அடல் சுரங்கப்பாதையில், நிர்ணயிக்கப்பட்ட வேகத்தை விட, அதிவேகத்தில் செல்வதோ, தாறுமா...

3260
லடாக் பகுதிக்கு ஆண்டு முழுவதும் சென்று வரும் வகையில் சிங்கு லா என்னுமிடத்தில் குகைவழிப்பாதை அமைக்க எல்லைச் சாலைகள் அமைப்பைப் பிரதமர் மோடி கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். இமாச்சலத்தின் மணாலி - லே நெடுஞ்சாலைய...

1198
இமாச்சலப் பிரதேசத்தில் 9 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள குகைவழிப் பாதையைப் பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பார்வையிட்டார். மணாலி - லே நெடுஞ்சாலையில் ரோத்தங் கணவாய்ப் பகுதியில் மலையைக் குடைந்து குகை...