2026
ஸ்பெயின் நாட்டில், முதல் கொரோனா தடுப்பூசி 96 வயது மூதாட்டிக்கு போடப்பட்டது. குவாடலஜாரா (Guadalajara) நகரில் உள்ள காப்பகத்தில் வசிக்கும் Araceli Sanchez-க்கு Pfizer நிறுவனத்தின் பயோன்டெக் (BioNTec...BIG STORY