946
இரண்டு நாள் பயணமாக ஜம்மு காஷ்மீர் நிலவரத்தை நேரில் ஆய்வு செய்ய வந்துள்ள 24 வெளிநாட்டுத் தூதரக பிரதிநிதிகள் நேற்று ராணுவ உயர் அதிகாரிகளை சந்தித்து பாகிஸ்தானால் தூண்டி விடப்படும் எல்லைத் தாண்டிய தீவி...BIG STORY