2110
சாதாரணமாக சாலையிலும், அடுத்த சில நிமிடங்களில் விண்ணிலும் பறக்கும் ஏர் கார் வாகனம் அடுத்த ஆண்டு பயன்பாட்டுக்கு வர உள்ளது. ஸ்லோவாக்கியாவைச் சேர்ந்த கிளீன் விஷன் என்ற நிறுவனம் உருவாக்கியுள்ள இந்த வாக...BIG STORY