32515
குடியுரிமை சட்டத்துக்கு எதிராக நாடு முழுவதும் போராட்டங்கள் நடந்தன. தலைநகர் டெல்லியிலும் கடந்த பிப்ரவரி மாதத்தில் வன்முறை வெடித்தது. வடகிழக்கு டெல்லியில் மவுஜ்பூர் சவுக் பகுதியில்  நடந்த ப...