4646
மாஸ்கோவில் உள்ள ரஷ்ய அரசு நிறுவனமான கேமாலயா (Gamaleya) வில் சோதனை அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட கொரோனா தடுப்பூசி அங்குள்ள அரசியல் பிரபலங்களுக்கும், பெரிய கோடீஸ்வரர்களுக்கும் கடந்த ஏப்ரல் மாதமே செலுத்...