414
உலகம் முழுவதும் இன்று மீனவர் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது.... பரந்து விரிந்த கடலில் உயிரைப் பணையம் வைத்து மீன்களைப் பிடித்து வரும் மீனவர்களின் வாழ்வியல் முறையையும், துயரங்களையும் உலக உணவு சுழற்சியில் அவ...