1349
தெலங்கானாவில் மின்சார வயர்களிடையே இருந்த மரக்கிளையை அகற்றிய ஊழியரை அனைவரும் பாராட்டிய நிலையில் அடிப்படை வசதி செய்து கொடுக்காத மின் நிறுவனத்தின் மீது விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன. நிசாம்பூர் பகுதியில்...BIG STORY