1165
ஸ்பெயினில் நடந்த மாரத்தானில் இறுதிக் கோட்டிற்கு அருகில் சென்ற போதிலும், தனது போட்டியாளர் வெற்றி பெற வழிவிட்ட வீரருக்கு பாராட்டுகள் குவிந்தன. பார்சிலோனாவில் நடந்த மராத்தானில் ஸ்பெயின் வீரர் டியோகோ...