201
சென்னையை அடுத்த பம்மல் நகராட்சியில், மக்கும் மற்றும் மக்காத குப்பைகளை தனித்தனியாக பிரித்துக்கொடுப்பவர்களுக்கு வெகுமதி வழங்கும் திட்டத்தால் பொதுமக்கம் ஆர்வத்துடன் பிரித்துக்கொடுக்கிறார்கள். 21 வார்...

365
காய்கறி கழிவுகளில் இருந்து மின்சாரம் தயாரிக்கும் திட்டத்தை கோவை மாநகராட்சி தொடங்க உள்ளது. இதுகுறித்து விளக்குகிறது இந்த செய்தி தொகுப்பு மின்சார தயாரிப்பை சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த முறையில் செய்ய மத்...

351
திருச்சியில் பொதுமக்களிடம் இருந்து பெற்ற மக்காத குப்பைகளை விற்பனை செய்ததில் கிடைத்த 2 கோடி ரூபாய், சுகாதாரப் பணியாளர்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டதாக மாநகராட்சி ஆணையர் கூறினார். தூய்மை இந்தியா திட்ட...