1643
மேற்குவங்க மாநில சுந்தரவனக்காடுகளில் உள்ள புலிகளின் எண்ணிக்கை 96 ஆக உயர்ந்துள்ளது. கடந்த 2018-2019ம் ஆண்டில் எடுக்கப்பட்ட வனவிலங்குகளின் கணக்கெடுப்பின்படி, அக்காட்டில் 88 புலிகள்மட்டுமே இருந்தன. இ...BIG STORY