1027
அரபிக் கடலில் உருவாகியுள்ள நிசர்க்கா புயலால் மகாராஷ்டிரம், தெற்குக் குஜராத் கடலோரத்தில் தாழ்வான பகுதிகள் தண்ணீரில் மூழ்கவும், கட்டடங்கள் சேதமடையவும், மின்கம்பங்கள், மரங்கள் சாய்ந்து விழவும் கூடும் ...