2424
மத்திய அரசின் புதிய தகவல் தொழில்நுட்ப விதிகளை ஏற்று அதன்படி செயல்படுவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாக டிவிட்டர் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. பயனாளர்களின் குறைகளை தீர்க்கும் விதத்தில் உள்நாட்டில...