5294
ஜனவரி 1 முதல்  அனைத்து 4 சக்கர வாகனங்களிலும் பாஸ்டேக்ஸ் வைக்கப்பட்டிருப்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டு இருப்பதாக  மத்திய சாலைப்போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது. சுங்கச்சாவட...