5810
நீலகிரியில் மூன்று பேரை கொன்ற ஆட்கொல்லி யானையை மயக்க ஊசி செலுத்தி வனத் துறையினர் பிடித்தனர். பந்தலூர் பகுதியை சேர்ந்த 3 பேரை கொன்ற ஆட்கொல்லி யானைக்கு மயக்க ஊசி செலுத்தி வனத்துறையினர் பிடிக்க முயற்...