1342
கடந்த 10 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு 2019ம் ஆண்டில் இந்தியாவிலுள்ள சிறைகளில் அதிகளவில் கைதிகள் அடைக்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. தேசிய குற்ற ஆவணக் காப்பகம் வெளியிட்ட புள்ளிவிவரங்களின் அடிப்படை...