31343
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கம் விலை இன்று தொடர்ந்து 4வது வர்த்தக நாளாக சவரனுக்கு 304 ரூபாய் குறைந்துள்ளது. கடந்த 6ம் தேதி ஒரு சவரன் ஆபரணத் தங்கம் விலை 39 ஆயிரம் ரூபாயை தாண்டியது. இருப்பினும் அதற்கடுத்த...

42582
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கம் விலை இன்று சவரனுக்கு 16 ரூபாய் குறைந்துள்ளது. நேற்று கிராம் தங்கம் விலை 4730 ரூபாயாகவும், சவரன் தங்கம் விலை 37ஆயிரத்து 840 ரூபாயாகவும் இருந்தது. இன்றைய நிலவரப்படி, கிராம் ...

813
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கம் விலை இன்று சவரனுக்கு 224 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது. நேற்று கிராம் தங்கம் விலை 4,730 ரூபாயாகவும், சவரன் தங்கம் விலை 37ஆயிரத்து 840 ரூபாயாகவும் இருந்தது. இன்றைய நிலவரப்படி, கிராம...

3466
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கம் விலை சவரனுக்கு இன்று 680 ரூபாய் அதிகரித்துள்ளது. நேற்று கிராம் தங்கம் விலை 4,526 ரூபாயாகவும், சவரன் தங்கம் விலை 36 ஆயிரத்து 208 ரூபாயாகவும் இருந்தது. இந்நிலையில் இன்று கி...

14062
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கம் விலை இன்று ஒரே நாளில் சவரனுக்கு 440 ரூபாய்  குறைந்துள்ளது. நேற்று ஒரு கிராம் தங்கம் விலை 4,574 ரூபாயாகவும், சவரன் தங்கம் விலை 36 ஆயிரத்து 592 ரூபாயாகவும் இருந்தது. இந...

4995
சென்னையில் ஒரு சவரன் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை மீண்டும் 38 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு கீழ் குறைந்துள்ளது. சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 264 ரூபாய் குறைந்து 37 ஆயிரத்து 976 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய...

4553
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ஒரே நாளில் 1,136 ரூபாய் குறைந்துள்ளது. கடந்த 2ம் தேதி 38 ஆயிரத்து 72 ரூபாயாக இருந்த ஒரு சவரன் தங்கம் விலை, படிப்படியாக உயர்ந்து நேற்று 39 ஆயிரத்து 376 ரூபாய...