12946
சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரன் ஒன்றுக்கு 1464 ரூபாய் குறைந்துள்ளது. நேற்று 4863 ரூபாய்க்கு விற்பனையான ஒரு கிராம் தங்கம், இன்று 183 ரூபாய் குறைந்து 4680 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. நேற்று 389...

22238
ஆபரணத் தங்கம் விலை சவரனுக்கு இன்று ஒரே நாளில் ஆயிரத்து 464 ரூபாய் (1,464) குறைந்து 38 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் கீழ் சரிவடைந்துள்ளது. தீபாவளி உள்ளிட்ட பண்டிகைக் காலம் நெருங்கி வரும் நிலையில் தங்கம் விலை...

15889
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கம் விலை சவரனுக்கு 392 ரூபாய் குறைந்துள்ளது. சென்னையில் நேற்று ஒரு கிராம் தங்கம் விலை 4 ஆயிரத்து 885 ரூபாயாகவும், சவரன் தங்கம் விலை 39 ஆயிரத்து 80 ரூபாயாகவும் இருந்தது. இந்ந...

4663
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கம் விலை சவரனுக்கு 376 ரூபாய் குறைந்துள்ளது. நேற்று ஒரு கிராம் தங்கம் விலை 4 ஆயிரத்து 885 ரூபாயாகவும், சவரன் தங்கம் விலை 39 ஆயிரத்து 80 ரூபாயாகவும் இருந்தது. இந்நிலையில் கிரா...

1381
சென்னையில் தங்கம் விலை இன்றும் சவரனுக்கு 432 ரூபாய் குறைந்துள்ளது. தொடர்ந்து உயர்ந்து வந்த தங்கம் விலை கடந்த சில வாரங்களாக குறைந்து வந்தது. ஒரு சவரன் 38 ஆயிரத்துக்கும் கீழே குறைந்த நிலையில், மீண்ட...

1679
சென்னையில் தங்கம் விலை இன்றும் சவரனுக்கு 440 ரூபாய் குறைந்துள்ளது. தொடர்ந்து உயர்ந்து வந்த தங்கம் விலை கடந்த சில வாரங்களாக குறைந்து வந்தது. ஒரு சவரன் 38 ஆயிரத்துக்கும் கீழே குறைந்த நிலையில், மீண்...

3602
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கம் விலை சவரனுக்கு இன்று 232 ரூபாய் குறைந்துள்ளது. கிராம் தங்கம் விலை நேற்று 4,850 ரூபாயாகவும், சவரன் தங்கம் விலை 38 ஆயிரத்து 800 ரூபாயாகவும் இருந்தது. இந்நிலையில் இன்று ...