1800
அமெரிக்காவில் ஜனநாயகம் பல சோதனைகளுக்கு உட்படுத்தப்படுத்தப்படாலும் இறுதியில் அது வெற்றி பெற்றுள்ளதாக ஜோ பைடன் கூறியுள்ளார். அதிபர் தேர்தல் குழுவினர் நேற்று கூடி அவரது வெற்றியை அதிகாரப்பூர்வமாக உறுத...BIG STORY