615
குஜராத் மாநிலம் சூரத்தில் உள்ள ஜவுளி ஆலைகள், சந்தைகள் திறக்கப்பட்டுள்ள போதும் வேலைக்கு ஆள்கிடைக்காததால் சந்தைகள் களையிழந்து காணப்படுகின்றன. ஊரடங்குக் காலத்தில் சொந்த ஊர்களுக்கு ஆயிரக்கணக்கான தொழிலா...BIG STORY