99
வர்த்தக வாரியத்தின் இந்திய அளவிலான உயர்மட்டக் கூட்டம் மத்திய தொழில் மற்றும் வர்த்தகத்துறை அமைச்சர் பியூஸ் கோயல், மத்திய வர்த்தகத்துறை இணை அமைச்சர்கள் ஹர்தீப் சிங் பூரி மற்றும் சோம் பிரகாஷ் ஆகியோர் ...