1030
மணிப்பூரில் காட்டுத் தீயை கட்டுப்பாடுத்த கூடுதல் ஹெலிகாப்டர்களை விமானப்படை அனுப்பி உள்ளது. அந்த மாநிலத்தின் சோகோ பள்ளத்தாக்கில் பற்றிய காட்டுத் தீ பற்றி எரிந்து வருகிறது. இதனை அணைக்கும் பணியில் பே...BIG STORY