9556
பலாத்காரத்திற்குள்ளான பெண்களின் பெயரையோ படத்தையோ பொது வெளியில் வெளியிடுவது தண்டனைக்குரிய குற்றம் என்ற நிலையில் ஆர்ப்பாட்டம் மற்றும் கண்டன சுவரொட்டிகளில் சில அரசியல்கட்சியினர் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின்...