1605
கொரோனா கால கட்டுப்பாடுகளுக்குப் பிறகு  நாட்டிலேயே முதலாவதாக அசாமில் அனைத்து விதமான பயணியர் வாகனங்களிலும் 100 சதவிகிதம் ஆட்களை ஏற்றிச் செல்ல அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஊரடங்கு தளர்வுகள் அறிவிக...