48497
காதலித்து திருமணம் செய்த மனைவியை ஏமாற்றி விட்டு, இளம் பெண்ணுடன் வீடு எடுத்து ரகசியமாக குடித்தனம் நடத்தி வந்த கேபிள் ஆபிரேட்டரையும் அவரது காதலியையும், உறவினர்களுடன் சென்று சுற்றி வளைத்த மனைவி, அடித்...