687
தென் ஆப்பிரிக்காவில் சேற்றில் சிக்கிய குட்டி யானையை மற்றொரு யானை காப்பாற்றிய வீடியோ வெளியாகி உள்ளது. குரூகர் தேசியப்பூங்காவில் யானைகள் நீர் அருந்த வந்தபோது குட்டையில் நீர் குறைவாகவும், சேறு அதிக அ...

837
தென் ஆப்பிரிக்காவில் முதன்முறையாக பிங்க் நிற யானைக்குட்டி பிறந்துள்ளது. குரூகர் தேசியப்பூங்காவில் மாலா மாலா என்ற இடத்தில் யானைக் கூட்டம் ஒன்று சுற்றித் திரிந்தது. அந்தக் கூட்டத்தில் கர்ப்பிணி யானை...