3349
இங்கிலாந்தின் மிகவும் குண்டான நபர் என்று அறியப்பட்ட பேரி ஆஸ்டின் காலமானார். அவருக்கு வயது 52. சுமார் 412 கிலோ எடை கொண்ட ஆஸ்டின் பல்வேறு நோய்களால் அவதிப்பட்டு வந்தார். 29 ஆயிரம் கலோரி அளவுக்கு ஜூஸ...