2096
காட்டு விலங்குகளை எதிர்கொள்ளும் வல்லமை மிக்க பாகர்வால் நாயுடன், டச் ஷெப்பர்டு நாய் கலந்து உருவான 5 குட்டிகளுக்கு சென்னையில் கடுமையான பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டு வருகின்றது. காஷ்மீரில் இருந்து ஒரு நாயு...

422
ஜப்பானில் பேரழிவுக்கு உண்டான புகுஷிமா அணு உலை பகுதிகளில் விலங்குகளில் நடமாட்டம் காணப்படுவது விஞ்ஞானிகளை ஆச்சரியப்பட வைத்துள்ளது. 2011-ம் ஆண்டு நிலநடுக்கத்துடன் ஆழிப் பேரலைகள் தாக்கியதில் ஜப்பானின்...BIG STORY