31141
தமிழ்நாட்டில், இரவு நேர ஊரடங்கு நேரத்திலும், ஞாயிற்றுக்கிழமை முழு ஊரடங்கின்போதும், அத்தியாவசிய பொருள் உற்பத்தி தொழிலகங்கள் உட்பட, எந்தெந்த நிறுவனங்கள் இயங்கலாம் என்பதை பட்டியலிட்டு, தமிழக அரசு, அரச...