1629
மின்சார வாகனங்களின் உதிரிப் பாகங்களுக்குச் சீனாவைச் சார்ந்திருக்கக் கூடாது என்றும், அவற்றை உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்க வேண்டும் என்றும் மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தெரிவித்துள்ளார். இந்தியாவில் மின்ச...