1577
பாகிஸ்தான், சோமாலியா உள்ளிட்ட நாடுகளைப் பதம் பார்த்த பாலைவன வெட்டுக் கிளிகள் தற்போது உகாண்டாவை நோக்கி படையெடுக்கத் தொடங்கியுள்ளன. லட்சக்கணக்கில் கூட்டம் கூட்டமாக வரும் வெட்டுக் கிளிகள் மேய்ச்சல்...BIG STORY