1665
இராணுவத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்து மியான்மரை விடுவிக்குமாறு தாய்லாந்தில் வசிக்கும் மியான்மர் நாட்டவர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். தலைநகர் பேங்காக்கில் உள்ள ஐக்கிய நாடுகளின் தலைமையகத்தின் முன...

1965
ஆங் சாங் சூகியை உடனடியாக விடுதலை செய்யுமாறு மியான்மர் இராணுவத்திற்கு ஐ.நா. பாதுகாப்புக் கவுன்சில் வலியுறுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், மியான்மரில் இராணுவ ஆட்சியை பிரகடனப்படுத...