2782
உத்தரகாண்ட் மாநிலம், சமோலி மாவட்டத்தில் பனிப்பாறைகள் வெடித்து, கங்கையின் கிளை ஆறுகளான ரிஷிகங்கை, தவுலிகங்கையில் ஏற்பட்ட எதிர்பாராத பெரும் வெள்ளத்தால் சிக்கி 207 பேர் மாயமாகியுள்ளனர். இதுவரை 12 பேர்...