2053
காவிரி குண்டாறு இணைப்புத் திட்டம் அடுத்த மாதம் தொடங்கப்பட்டு திட்டப்பணிகள் மூன்று கட்டங்களாக செயல்படுத்தப்பட உள்ளன. காவிரி முதல் குண்டாறு வரை 259 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள கால்வாய் வெட்டப்பட உள்ளது. ...