5493
சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ஒரே நாளில் 512 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது. கடந்த சில நாட்களாக இறங்கு முகமாக இருந்து வந்த தங்கம் விலை இன்று ஒரே நாளில் சவரனுக்கு 512 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது. அதன்பட...

5025
சென்னையில் 22 காரட் அணிகலன் தங்கம் விலை சவரனுக்கு 328 ரூபாய் குறைந்து, 33 ஆயிரத்து 536 ரூபாயாக உள்ளது. சென்னையில் 22 காரட் அணிகலன் தங்கம் நேற்று ஒரு கிராம் நாலாயிரத்து 233 ரூபாயாகவும் ஒரு பவுன் 33...

3229
சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலையில் சவரனுக்கு 176 ரூபாய் குறைந்து விற்பனையாகிறது. 22 காரட் ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் 22 ரூபாய் விலை குறைந்து 4 ஆயிரத்து 264 ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது. அதேபோல், ஒரு சவர...

7739
சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 224 ரூபாய் அதிகரித்துள்ளது. ஒரு வாரமாக குறைந்து வந்த தங்கத்தின் விலை இன்று ஏற்றம் கண்டுள்ளது. கிராமுக்கு 28 ரூபாய் உயர்ந்து 4ஆயிரத்து376 ரூபாய்க்கும், சவர...

17543
சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 296 ரூபாய் குறைந்துள்ளது. கடந்த ஒரு வாரமாக தங்கம் விலை இறங்கு முகமாக இருந்து வருகிறது. அதன்படி, இன்றும், கிராமுக்கு 37 ரூபாய் குறைந்து 4ஆயிரத்து 348 ரூபாய...

10985
சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 384 ரூபாய் குறைந்துள்ளது. கடந்த சில நாட்களாக தங்கம் விலை ஏற்ற, இறக்கத்துடன் இருந்து வருகிறது. இன்றைய நிலவரப்படி, கிராம் தங்கம் 48 ரூபாய் குறைந்து 4ஆயிரத்த...

2695
3 நாட்கள் தொடர் சரிவுக்குப் பின் சென்னையில் ஆபரண தங்கம் விலை சவரனுக்கு 88 ரூபாய் அதிகரித்துள்ளது. ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை 11 ரூபாய் உயர்ந்து 4468 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு சவரன் ...