1320
கடந்த 3 மாதங்களில், 2 கோடிக்கும் அதிகமான என்-95 மாஸ்குகள், ஒரு கோடியே 18 லட்சம் PPE எனப்படும் தனிநபர் பாதுகாப்பு கவசங்கள் ஆகியவற்றை  மத்திய அரசு, மாநிலங்களுக்கும், யூனியன் பிரதேசங்களுக்கும், ம...