2663
முழுக்க, முழுக்க இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட 83 இலகுரக தேஜஸ் போர் விமானங்களை, 48 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில், இந்திய விமானப்படைக்காக கொள்வனவு செய்ய, பிரதமர் தலைமையிலான பாதுகாப்பு விவகாரங்களுக்க...