இலங்கை அதிபர் தேர்தல் முன்னிலை நிலவரம்

0 1905

இலங்கை அதிபர் தேர்தல் முன்னிலை நிலவரம்:

Colombo District - Colombo-East polling division : 01.19pm

சஜித் பிரேமதசா - 21,345 வாக்குகள் - 73.07%

கோத்தபய ராஜபக்சே - 6,644 வாக்குகள் - 22.74%

Colombo District - Colombo-East polling division : 01.09pm

சஜித் பிரேமதசா - 28,599 வாக்குகள் - 55.81%

கோத்தபய ராஜபக்சே - 19,619 வாக்குகள் - 38.28%

Kegalle Distirct - Yatiyantota polling division : 12.55pm

கோத்தபய ராஜபக்சே - 32,753 வாக்குகள் - 51.62%

சஜித் பிரேமதசா - 28,215 Votes - 44.47%

Kurunegala District final results : 12.48pm

கோத்தபய ராஜபக்சே - 652,278 வாக்குகள் - 57.90%

சஜித் பிரேமதசா - 416,961 வாக்குகள் - 37.01%

Badulla District final results : 12.42pm

கோத்தபய ராஜபக்சே - 276,211 வாக்குகள் - 49.29%

சஜித் பிரேமதசா - 250,706 வாக்குகள் - 44.92%

Moneragala District final results: 12.32pm

கோத்தபய ராஜபக்சே - 208,814 வாக்குகள் - 65.34%

சஜித் பிரேமதசா - 92,539 வாக்குகள் - 28.95%

பகல் 12.15 மணி நிலவரம்:

கோத்தபய ராஜபக்சே - 5,063,225 வாக்குகள் - 51.48%

சஜித் பிரேமதசா - 4,196,828 வாக்குகள் - 42.67%

Matara District final results: 12.12pm

கோத்தபய ராஜபக்சே - 374,481 வாக்குகள் - 67.25%

சஜித் பிரேமதசா - 149,026 வாக்குகள் - 26.76%

Puttalam District Chilaw polling division : 12.11Pm

கோத்தபய ராஜபக்சே - 51,233 வாக்குகள் - 54.57%

சஜித் பிரேமதசா - 37,512 வாக்குகள் - 39.96%

Mahanuwara District: Hewaheta polling division : 12.03Pm

கோத்தபய ராஜபக்சே - 27,263 வாக்குகள் - 47.24%

சஜித் பிரேமதசா - 28,166 வாக்குகள் - 48.80%

Nuwara Eliya District Final results : 12.00pm

சஜித் பிரேமதசா -277,913 வாக்குகள் - 58.28%

கோத்தபய ராஜபக்சே - 175,823 வாக்குகள் - 36.87%

Kalutara District : Agalawatta : 11.54am

கோத்தபய ராஜபக்சே - 52,400 வாக்குகள் - 61.36%

சஜித் பிரேமதசா - 28,744 வாக்குகள் - 33.66%

Kandy District Teldeniya polling division : 11.53am

கோத்தபய ராஜபக்சே - 20,296 வாக்குகள் - 50.28%

சஜித் பிரேமதசா - 18,238 வாக்குகள் - 45.18%

Gampaha District Kelaniya polling division : 11.52am

கோத்தபய ராஜபக்சே - 43,668 வாக்குகள் - 57.57%

சஜித் பிரேமதசா - 27,521 வாக்குகள் - 36.28%

Kurunegala District Bingiriya polling division : 11.49am

கோத்தபய ராஜபக்சே - 42,161 வாக்குகள் - 56.73%

சஜித் பிரேமதசா - 29,247 வாக்குகள் - 39.35%

Matale District: Laggala polling division : 11.48am

கோத்தபய ராஜபக்சே - 36,363 வாக்குகள் - 60.23%

சஜித் பிரேமதசா - 21,384 வாக்குகள் - 35.42%

Nuwara Eliya Maskeliya polling division : 11.47am

சஜித் பிரேமதசா - 174,413 வாக்குகள் - 66.37%

கோத்தபய ராஜபக்சே - 75,499 வாக்குகள் - 28.73%

Kegalle District: Galigamuwa polling division : 11.42am

கோத்தபய ராஜபக்சே - 32,376 வாக்குகள் - 58.36%%

சஜித் பிரேமதசா - 20,475 வாக்குகள் - 36.91%

Badulla District : Welimada polling division : 11.40am

கோத்தபய ராஜபக்சே - 30,670 votes - 48.15%

சஜித் பிரேமதசா - 29,637 votes - 46.58%

Hambantota District Tangalle polling division: 11.34am

கோத்தபய ராஜபக்சே - 72,673 votes - 69.53%

சஜித் பிரேமதசா - 22,141 votes - 21.18% 

Digamadulla மாவட்ட முடிவுகள்: 11.31am

சஜித் பிரேமதசா - 259,673 votes - 63.09%

கோத்தபய ராஜபக்சே - 135,058 votes - 32.82%

மாத்தளை தொகுதி முன்னிலை நிலவரம் : 11.28am

சஜித் பிரேமதசா - 33,251 votes - 48.61%

கோத்தபய ராஜபக்சே - 32,486 votes - 46.90%

புத்தளம் தொகுதி முன்னிலை நிலவரம் : 11.26am

கோத்தபய ராஜபக்சே - 76,385 votes - 71.28%

சஜித் பிரேமதசா - 26,118 votes - 24.37%

திஸ்ஸமஹாராம தொகுதி தேர்தல் நிலவரம் : 11.24am

கோத்தபய ராஜபக்சே - 91,577 votes - 62.55%

சஜித் பிரேமதசா - 43,460 votes - 29.68%

அம்பாறை தொகுதி முன்னிலை நிலவரம் : 11.18am

கோத்தபய ராஜபக்சே - 89,674 votes - 64.69%

சஜித் பிரேமதசா - 42,241 votes - 30.41%

அனுராதபுரம் கிழக்கு : 11.16am

கோத்தபய ராஜபக்சே - 49,708 votes- 60.71%

சஜித் பிரேமதசா - 26,910 Votes- 31.64%

11 மணி நிலவரம்:

கோத்தபய ராஜபக்சே - 3,441,395 votes - 49.93%

சஜித் பிரேமதசா - 3,039,454 votes - 44.10%

பொலன்னறுவை இறுதி முடிவுகள் : 10.55am

கோத்தபய ராஜபக்சே - 147,340 votes - 53.01%

சஜித் பிரேமதசா - 112,473 votes - 40.47%

இரத்தினபுரி மாவட்ட நிவிதிகல முடிவுகள் : 10.53am

கோத்தபய ராஜபக்சே - 50,806 votes - 58.35 %

சஜித் பிரேமதசா - 32,691 Votes 37.55 - 37.55 %

மட்டக்களப்பு மாவட்ட இறுதி முடிவுகள் : 10.53am

சஜித் பிரேமதசா - 238,649 votes - 78.70%

கோத்தபய ராஜபக்சே - 38,460 votes - 12.68%

குருநாகலா மாவட்டம் தம்பதெனிய வாக்குபதிவு பகுதி : 10.51am

கோத்தபய ராஜபக்சே - 47, 006 votes - 60.30%

சஜித் பிரேமதசா - 27,041 votes - 34.69%

அனுராதபுரம் மாவட்டம் : 10.50am

கோத்தபய ராஜபக்சே - 51,091 votes - 59.35%

சஜித் பிரேமதசா - 30,301 votes - 35.20%

சம்மாந்துறை : 10.48am

கோத்தபய ராஜபக்சே - 57,910votes - 86.22%

சஜித் பிரேமதசா - 7,151 votes - 10.65%

கம்பஹா மாவட்டம்: 10.45am

கோத்தபய ராஜபக்சே - 71,565 votes - 58.10%

சஜித் பிரேமதசா - 43,053 votes - 34.95%

அம்பாந்தோட்டை மாவட்டம்: 10.45am

கோத்தபய ராஜபக்சே - 58,903 votes - 67.73%

சஜித் பிரேமதசா - 22,329 votes - 25.68%

குருநாகல் மாவட்டம்: 10.42am

கோத்தபய ராஜபக்சே - 35,508 votes - 57.01%

சஜித் பிரேமதசா - 24,238 votes - 38.92%

களுத்துறை மாவட்டம்: 10.42am

கோத்தபய ராஜபக்சே - 57,447 votes - 58.01%

சஜித் பிரேமதசா - 35,761 votes - 36.11%

இரத்தினபுரி மாவட்டம்: 10.40am

கோத்தபய ராஜபக்சே - 48,867 votes - 53.86%

சஜித் பிரேமதசா - 38,008 votes - 41.89%

பதுளை மாவட்டம்: 10.39

கோத்தபய ராஜபக்சே - 34,528 votes - 48.79%

சஜித் பிரேமதசா - 34,242 votes - 45.56%

பொலன்னறுவை மாவட்டம்: 10.37am

கோத்தபய ராஜபக்சே - 62,882 votes - 50.33%

சஜித் பிரேமதசா - 54,238 votes - 43.41%

 

 

SHARE
RELATED POSTS
Click to comment
LEAVE COMMENT
SUBMIT

Comments