2065
உக்ரைனில் கண்ணிவெடிகளை அகற்றுவதற்கு அந்நாட்டுப் பெண்களுக்கு கொசோவாவில் சிறப்புப் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. உக்ரைன் மீதான ரஷ்ய ராணுவத்தின் தாக்குதல் இரண்டு மாதங்களுக்கு மேல் நீடித்து வருகிறது...