2223
புதுச்சேரியில் உலக கரலாக்கட்டை தினத்தை முன்னிட்டு கரலாக்கட்டை சுழற்றுவதில் உலக சாதனை செய்யும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. பூரனாங்குப்பத்தில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் சிலம்பாட்ட குருகுல நிறுவனர் ஜோதிசெந...BIG STORY