470
ஆந்திர மாநிலம் அமராவதியில் காவல்துறை அதிகாரியும் போராட்டக்காரர்களும் பரஸ்பரம் ஒருவர் காலில் ஒருவர் விழுந்தனர். முதலமைச்சர் ஜெகன் மோகன் ரெட்டியின் 3 தலைநகர் திட்டத்தால் அமராவதியின் முக்கியத்துவம் க...