1981
அமெரிக்காவின் ராணுவத் தலைமையகமான பென்டகன் மீண்டும் ஹைப்பர் சோனிக் ஏவுகணை சோதனை மேற்கொண்டது. விர்ஜினியாவில் உள்ள கடற்படை ஏவுதளத்தில் இருந்து பத்திற்கும் மேற்பட்ட ஹைப்பர் சோனிக் ஏவுகணைகள் வெற்றிகரமா...