1349
ஹாங்காங்கில் பிரிவினைவாதத்தை ஒடுக்கும் வகையில் அங்கு தேசிய பாதுகாப்பு சட்டம் கொண்டுவரப்படுவதாக, இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு சீனா விளக்கம் அளித்துள்ளது. "ஒரே நாடு, இரு சட்டங்கள்" என்ற அடிப்படையில்...